noy 16, 2019 14:29 Asia/Tehran
  • Boku şəhrədə vəhdət iclos bərpo be.

De Həzrət Muhəmməd Mustəfa(s) səadətinə viladəti sorəqardışi mınosibəti,islam dınyo sulh və inkişafi qarant əkə unvani qıləy iclos Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə bərpo be.

De Həzrət Muhəmməd Mustəfa(s) səadətinə viladəti sorəqardışi mınosibəti,islam dınyo sulh və inkişafi qarant əkə unvani qıləy iclos Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə bərpo be.

Bə İRNA xəbon əsosi ım iclosədə qəp jə kəson islami deşmenon  şəytoniyə hədəfon,mıslmonon miyonədə ixtilaf eğande  fitnəqərə hərəkətonədə mubarizə barde, fitnə təşkil əkon vədə vəhdət  təşkil doe islam dınyoədə əməliyə vəhdəti roon pəydo karde iyən islam dınyoədə mərhum Həzrət İmom Xomeyni bənə vəhdəti nido rostəkə şəxsiyyət mevzoonədə  sehbəton bin

 

komment