dek 10, 2019 11:32 Asia/Tehran
  • Ğərəbaği həxədə Azərbaycan Respublika və Ermənistanı xarici koon vəziron muzakirə

Azərbaycan Respublika və Ermənistanı xarici koon vəziron Slovekiya paytəxt Bratislava şəhrədə vindımon və votımonışon dəvoni.

Azərbaycan Respublika və Ermənistanı xarici koon vəziron Slovekiya paytəxt Bratislava şəhrədə vindımon və votımonışon dəvoni.

Bə istanbuliyə tırkə rədyo elanon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə zinə elanış ka Azərbaycan Respublika və Ermənistanı xarici koon vəziron Elmar Muhəmmədyarev və Zohrab Menatsakaniyan ım vindımonədə Ğərəbaği munağişə həl karde barədə muzakirəşon dəvoniyə.

Im vindımonədə Avropa əmniyyət və həmkarəti təşkilati Minsk qrupi rəison həm huzurışon bə.

 

təğ

komment