Jan 02, 2020 23:22 Asia/Tehran
  • Ğərəboği çı Azərbaycan Respublikaku co karde əbı ni.

Azərbaycan Respublika prezident ijən bə Ğərəboğ məntəğə Azəri mahiyəti işorəş karde və votışe ım məntəğə Azərbaycan Respublikaku co karde əbı ni.

Bə Erməni rədio əsos, İlham Əliyev; noyə sori təbrik mesajədə ijən bə Ğərəboği hakımiyətədə Azərbaycan Respublika həx işorə karde və votışe: Ğərəboği barədə çımə nəzə əvəz bə ni və ım məntəğə bəpe de diğğət bə Azərbaycan Respublika ərazi təmamiyyəti həl bıbu.

Azərbaycan Respublika prezident ım mesajədə əlovəş karde: dəvardə sori mıddətədə Erməniston vey ğeyri normal iyən 2 dimə sıxənon Ğərəboği barədə bəyonış karde ki əvoni ğəbol karde ni bəbe.

İlham Əliyev, İrəvani rəsmi şəxsonış bə 2 dimə siyasət və rəftoron mıttəhəmış karde və votışe: Erməniyə Ğərəboği ğəboləkə nimon boçi ki Ğərəboğ çı Azərbaycan Respublika zəmine.

Ğərəboği barədə Erməniston və Azərbaycan Respublika miyono deveon ki 1988-nə soriku bino bıə hələ həm be nəticə dəvom kardedə; ım daveonədə Ğərəboğ və 7 qılə çı Azərbaycan Respublika co şəhron Ermənistoni tərəfo işğal bıə.

təğ

komment