Jan 16, 2020 12:20 Asia/Tehran
  • Nəğliyat baxşədə İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion inkişaf doeyu muzakirə təşkil be.

İroni şimal ğərb Colfa sərhəddiyə qumrokədə İron vəAzərbaycan Respublika mıştərəkə sərhəddiyə iclosədə,beynəlxalğə nəğliyati baxşədə 2 qılə məmləkəti həmkarətion inkişaf doe həxədə votımon dəvarde

İroni şimal ğərb Colfa  sərhəddiyə qumrokədə İron vəAzərbaycan Respublika mıştərəkə sərhəddiyə iclosədə,beynəlxalğə nəğliyati baxşədə 2 qılə məmləkəti həmkarətion inkişaf doe həxədə votımon dəvarde.

Bə İRNA ımrujnə xəbon əsosi İroni ro idarədə bıə tranzitə nəğliyati dəftərxonə mudir Mənoçehr Səlmanzadə votışe:ım iclosədə İron və Azərbaycan Respublika nəğliyat və qumrokiyə fəaliyyəton inkişaf doe iyən 2 qılə məmləkəti bo iyən musaferi həml kardə maşinonku çı miğdar pul se həxədə muzakirə be.

 

 

təğ

komment