fev 13, 2020 23:45 Asia/Tehran
  • Bokuədə muxalif partiya tərəfdaron aksiya dəvoniye tələb rədd be.

Boku fərmondori(icra hakımiyət) muxalif partiyaon aksiya dəvoniye tələbi rəddış karde.

Bə Toran aqentiyəti raporti əsos, Boku icra hakımiyət bəzi muxalif partiyaon iyən tojə səçınədə məğlob bıə mıstəğil namzədon tələbi ım şəhrədə etıraz aksiya dəvoniyə xoto rəddış karde.

Bə həminə raporti əsos musavat, real və D18 partiyaon pidəşon be ki ımruj Mayə manqi 28 nomo metro stansiya vədə mitinq və etıraz qırd bemoni təşkil bıdə ki dıvlət dəy muxalifətış karde.

Çımi bənav həm sərprokororəti iyən Boku mərkəziyə polis idarə həm bəyaniyədə muxalifon aksiya dəvoniyə ğəroli ğeyri ğanuni bə hisobış varde.

Im çı dıvlət muxalifon 3-nə etıraz aksiya be ki 2 qılə aksiyaon əks ləğv be.

Etırazəkəyon pidəşone ki İlham Əliyevi siyasəton iyən muxalif partiyaon vədə məhdudiyətonku tənğid və bəy etıraz kon.

təğ

komment