fev 16, 2020 10:38 Asia/Tehran
  • Ğərəbaği məntəğədə Azərbaycan Respublika qıləy hərbiçi kıştə bə.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə Ğərəbaği məntəğədə de Ermənistanı hərbiçion ğandə qullə çı məmləkəti qıləy hərbiçi kıştə beku xəbəş doə.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə Ğərəbaği məntəğədə de Ermənistanı hərbiçion ğandə qullə çı məmləkəti qıləy hərbiçi kıştə beku xəbəş doə.

Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə zinə elanış karde çı məmləkəti qıləy hərbiçi de Əli Əsqərov Simor nomi,Ğərəbaği munağışəş bıə məntəğədə Ermənistanı ğıvvon tərəfo otəşbasti ləğv karde nəticədə kıştə bedə.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə,Ğərəbaği munağişəinə məntəğədə,har qılə şərayetdə problemon ve beyu Ermənistanı məsul zındəy.

 

təğ

komment