fev 20, 2020 23:16 Asia/Tehran
  • Ermənistoni 2 qılə ali qeneralon ixroc bin.

Ermənistoni i minə vəzir ım kişvəri 2 qılə ali qenerali ixrocış karde.

Bə Ruyterz aqentiyəti raporti əsos, Nikol Paşiniyan ım 2 qılə ali qenerali Ermənistoni hərbiçiyon kıştə bıə kəson miğdori ziyod beyku tənğid kardey xoto ixrocış karde.

Ğeyd kəmon ki Nikol Paşiniyan tojədən ərtış oxonə vəziyətiku xəbə do bey xoto dəvardə haftə de hərbiçiyon vindemonış karde.

Koşınason tikəy ım ixroci barədə de şək-şobhə təhlil kardedən.

Əmmo Ermənistoniku ijən xəbə omə ki ım kişvəri nakonə prezident Serj Serkisiyan və çand nəfər diqər məhkumon məhkəmə ki bə karropsiya mıttəhəmin ım manqi 25 bərpo bəbe.

Bə raporton əsos Serj Serkisiyan iyən co mıttəhəmon bə dıvlət imkanatonku sue istifodə mıttəhəmin.

Ermənistoni təhğiğ idarə məxsusə şobə ım dosiyə barədə təhğiğ kardedə.

təğ

komment