fev 23, 2020 12:05 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika məşhurə ruhani zindono ozod be.

Azərbaycan Respublika yolə ruhani Şeyx Sərdar Həsənli ki de”nımoji məhbus” nomo məşhur bə zindono ozod bə.

Azərbaycan Respublika yolə ruhani Şeyx Sərdar Həsənli ki de”nımoji məhbus” nomo məşhur bə zindono ozod bə.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika ruhaniyon məclisi uzv iyən Maidə AZ xəbəriyə mərkəzi redaktor Şeyx Sərdar Haci Həsənli,3 sor həbs be bəpeştə zindono ozod bə.

Azərbaycan Respublika məşhurə ruhani 3 sor çimi bə nav Masalli şəhri məçitdə cumə nımoji vote xoto çı şəhri fərmondor(icra hakimi) şikayəti xoto 2017 minnə sori fevrali 22 nə ruji polis ğıvvon tərəfo dastqir və bə 3 sor zindon məhkum bedə.

 

təğ

komment