fev 26, 2020 23:44 Asia/Tehran
  • Tehronədə İron və Azərbaycan Respublika hərbi mıştərəkə kamissiya iclos.

Tehronədə İron və Azərbaycan Respublika hərbi mıştərəkə kamissiya 2 minə iclos de hərbi heyəton iştiroki bərpo be.

Im iclosədə İroni heyəti rəis İroni mudafiə vəzarətxonə diplomatiya mudir qeneral Ğədir Nezami iyən Azərbaycan Respublika hərbi heyəti yol ım kişvəri mudafiə vəziri muavin Fuad Muhəmmədev Bin ki de hərbi koşınason iştiroki bərpo be.

Im kamissiyaədə 2 tərəf təlim, mıştərik manevron və elmi həmkarion barədə suhbət kardışone.

Əmmo xəbə ome ımruj Azərbaycan Respublika mudafiə vəziri muavin de İroni həmmə silohinə ğıvvon mərkəziyə ğərrorqo həmohənqəkə muavin qeneral Əli Əbdullahi vindemon və muzakirəş karde.

Im iclosədə muxtəlif məsələon əcumlə hərbi və mudafiə sahədə həmkarion barədə suhbət be.

İron və Azərbaycan Respublika miyono mıştərik sərhəd, Kaspi dıyoədə mıştərik fik məşğoliyon bois bıə ki 2 qılə kişvəri hərbi, mudafiə, əmniyyət,nizomi intizomi və de terrurizm iyən ğaçağ mubarizə barədə sahəonədə bə həmkari və əloğəon təkid kon.

təğ

komment