mar 27, 2020 10:33 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona vəziyyət.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi nəticədə co nəfəri mardeədə ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardəkəson ədəd bə 3 nəfər rəsə.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi nəticədə co nəfəri mardeədə ım məmləkətdə korona virusi nəticədə mardəkəson ədəd bə 3 nəfər rəsə.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə de korona virus mubarizə bardə mərkəzi elanış kardə 122 nəfər bə korona virus dıço bə kəsonku  ısət 104 nəfər noxəşxonəonədən.3 nəfər mardən və 15 nəfər həm çok be bəpeştə noxəşxonəonku beşən.

Bə ım virus dıço bə kəsonku 5 nəfəri hol həm bevəc elan bə.

 

təğ

komment