mar 28, 2020 10:09 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika məmləkətdə krona virusi vəziyyət.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi nəticədə 3 nəfər mardən.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi nəticədə 3 nəfər mardən.

Boku şəhriku bə telerədyo aqentəti xəbəron əsosi Azərbaycan Respublika devləti sıxanəvoti Məmedovi elanış kardə ım məmləkətdə 122 nəfəriku ki bə krona virus mıbtəlo bən 3 nəfər mardən və 15 nəfər həm çok bən və 104 nəfər həm noxəşxonəonədən.

Bə ım məlumati əsosi hal hazırədə Azərbaycan Respublika məmləkətdə 3 həzo 300 nəfər ğərəntinə bən ki əksəriyyət xariciku omən.

 

komment