mar 29, 2020 10:35 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə kəson ve bən.

Azərbaycan Respublikaədə 17 nəfəri həm bə korona virus mıbtəlo beədə ım məmləkətdə bə ım virus mıbtəlo bə kəson ədəd bə 182 nəfər rəsə.

Azərbaycan Respublikaədə 17 nəfəri həm bə korona virus mıbtəlo beədə ım məmləkətdə bə ım virus mıbtəlo bə kəson ədəd bə 182 nəfər rəsə.

Boku şəhriku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublikaədə de korona virus  mubarizə bardeyu xososiyə mərkəzi elanış kardə Azərbaycan Respublika məmləkətdə cəmi 182 nəfər mıbtəlo bə kəsonku 17 nəfəri vəziyyət bevəce,15 nəfər çok bən və 4 nəfər həm mardən.

 

 

təğ

komment