apr 01, 2020 10:40 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi ve beku niqəranəti

Azərbaycan Respublika prezdenti votəşe ki bəzi şəhrvandon məsuliyət ğəbul nıkarde məmləkətdə bə korona virusi ve be bois bə.

Azərbaycan Respublika prezdenti votəşe ki bəzi şəhrvandon məsuliyət ğəbul nıkarde məmləkətdə bə korona virusi ve be bois bə.

Bə İRNA xəbon əsosi İlham Əliyev zinə de Azərbaycan Respublika ixtisad vəziri Mikail Cəbbarovi vindımonədə əlavəş karde təşkil bə tədbiron iyən korona virusi pevılo be vəy qəteyu peqətə bə ğədəmon kənoədə ki devləti tərəfo əncom bə de təəssıfi korona virus bəzi şəhrvandon məsuliyyət ğəbul nıkarde xoto ve bə.

Azərbaycan Respublika prezdenti işarəş karde ki 2 şanbə ruji 60 nəfəri sə ve ım məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bən və votışe: əqər vəziyyət jıqo dəvom pəydo bıkə bə vəy omə rojon və manqonədə noxəşəti ve bəbe.

 

 

təğ

komment