apr 03, 2020 10:53 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə korona oxonə vəziyət

Azərbaycan Respublika məmləkətdə 41 nəfəri həm bə korona virus mıbtəlo beədə ım məmləkətdə cəmi bə korona virusi mıbtəlo bə kəson ədəd bə 400 nəfər rəsə.

Azərbaycan Respublika məmləkətdə 41 nəfəri həm bə korona virus mıbtəlo beədə ım məmləkətdə cəmi bə korona virusi mıbtəlo bə kəson ədəd bə 400 nəfər rəsə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublikaədə vəziron heyəti sıxanəvot İbrahim Məmedovi əlavəş kardə çı ədədiku 20 nəfəri vəziyət bevəce və əmande çokə şərayetışon heste.

Bə ım xəbon əsosi desbə ısət 4518 nəfər ım məmləkəti mıxtəlif məntəğonədə ğərəntinə bən və 35 həzo korona analiz. Ğərəntinə bıə odəmon iyən muraciət  kardə kəsonru əncom bə.

 

təğ

komment