apr 05, 2020 11:11 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika məmləkətdə korona virusi xəbon

Azərbaycan Respublika məmləkəti daxili koon vəzorətxonə elanış kardə 5 həzo 73 nəfər şəhrədə bə şe ome ğədəğən noe əhəmmiyyət nıdoe xoto cərimə bən və 9 nəfər həm zindoni bən. Eyne holədə bə Azərbaycan Respublika vəziron heyəti tojə ğəroli əsosi ımrujnə ruji şəhrvandon kəyku xaric be ğədəğəne və fəğət zəruriyə koon əncom doeyu mincumlə xurəki hıreyu de polisi icazə təin bə kamə mıddətdə kəyku beşe bəznen.

Azərbaycan Respublika məmləkəti daxili koon vəzorətxonə elanış kardə 5 həzo 73 nəfər şəhrədə bə şe ome ğədəğən noe əhəmmiyyət nıdoe xoto cərimə bən və 9 nəfər həm zindoni bən.

Eyne holədə bə Azərbaycan Respublika vəziron heyəti tojə ğəroli əsosi ımrujnə ruji şəhrvandon kəyku xaric be ğədəğəne  və fəğət zəruriyə koon əncom doeyu mincumlə xurəki hıreyu de polisi icazə təin bə kamə mıddətdə kəyku beşe bəznen.

 

komment