apr 06, 2020 14:19 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika şəhrvandon kəyku beşe əzın nin.

De korona virus mubarizə barde məğsədi Azərbaycan Respublika şəhrvandon ım məmləkəti sərasərdə ıştə kəonku beşe əzın nin.

De korona virus mubarizə barde məğsədi Azərbaycan Respublika şəhrvandon ım məmləkəti sərasərdə ıştə kəonku beşe əzın nin.

Boku şəhriku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi bə Azərbaycan Respublika vəziron heyəti tojə ğəroli əsosi zinə 2020 nə sori apreli 5 nə rujiku desbə həminə miladiyə manqi 20 nə ruji ım  məmləkəti şəhrvandon kəyku xaric be,polisi icazəku kəno mumkin ni.

 

 

komment