apr 08, 2020 14:26 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika devlət və millət de İron islam Respublika ıştə vəhdətışon nışon do.

Azərbaycan Respublika devlət və millət de korona virus mubarizə barde roədə İron İslam Respublika fəaliyətonku ıştə himoyəşon elan karde.

Azərbaycan Respublika devlət və millət  de korona virus mubarizə barde roədə İron İslam Respublika  fəaliyətonku ıştə himoyəşon elan karde.

Boku şəhro bə telerədyo xəbon  əsosi Azərbaycan Respublika devlət və millət  de islamiyə Respublika ıştə  vəhdəti nışon doeyu de məhəliyə vaxti əsosi zinə şanqo saat 21 desbə 24 Noku şəhrədə Heydər Əliyevi mədəniyə mərkəzi binaədə İroni fəxrinə pərçəmışon bə osmon rost karde.

 

komment