may 16, 2020 11:10 Asia/Tehran

De Əhya şəvon bino bıe əlağədar, ım əzizə şəvon fizilətonku foydə peqəte ro “Maide.az” sayt Ayətullah Seyid Əli Xamenei məsləhəton bə əhandon nəzə rosniəşe.

Ali Rəhbər məsləhət zınedə ki, bo Əhya şəvon mənən bəpe hozo bıbi, çey har ləhzə ğədi bızıni,  maddi çırkinətiku diəro bımandi, dıvo bıke və bə çey məna məxsusi diğğət bıde, de Xıdo qəp bıjəni, ərəbi zıvonədə dıvo zınedəniobu, ıştə zıvonə de Xıdo munacat karde bəzıneyon. Xıdavandi-aləmiku əfv bıpiən, Əhya şəvon bo əfv piye ro ən çokə fırsəte. Iştə ğəlbi de zəmonə imom Əli (ə) barzə məğami oşno bıkən.

De koronavirusə karantinə rejimi əlağədar Az.R məçiton de “on-layn” internet rabitə vasitə Əhya şəvon mərasimon təşkil kardəşone. Bə “İslamazeri.com” sayti doə xəbəon əsasən jəqo mərasimonədə qıley Boku Əhlibeyti Huseyniyyədə dəvuniəşone. Hoccətulislam Ocaqnejad ağa Əhya şəvon fəziləti barədə qəp jəşe, məddah Zahir Mirzəvi nohə votəşe, Haci Səməd`i Ğıron tilavət kardəşe.

 Boku Tojə Gunəşli məhəllə Fatiməyi Zəhra məçitədə İminə Əhya şəvi “on – layn” mərasim İlahiyyati xadim Haçı Surxay Əhmədovi idarə kardəşe. Əyo çand kəs məddahonən iştirakşon bıə.

Məşədi Dadaş məçiti dini icma tosə maştə ıştə internet rabitə dəvon kardəşe, de Əhya mərasimi icra kardəkəson virtual rabitə obastəşe. Hacı Şahin Həsənli xutbə votəşe, çe İminə Əhya şəvi dıvoon handəşe. Hacı Ruslan Ğasımovi isə Ğıron tilavət kardəşe, Cövşəne-kəbir dıvo votəşe.

Qıley jıqo “on-layn” internet rabitən Hacı Ramil Bədəlovi ıştə Yutub və Feyzbuk səhifonədə de Hacı Elşən Xəzər və Hacı Eldəniz Dadaşovi iştiraki  təşkil kardəşe. Əvon Ğıron tilavət kardəşone, nohə , dıvo və rozə handəşone.

 

təğ

komment