may 20, 2020 11:13 Asia/Tehran
  • Ermənistanı prezdent Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə vıjniyə prezdenti ğəsəm harde mərasimədə iştirak bəkay.

Ermənistanı 1 minnə vəziri ofisi elanış kardə çı keşvəri 1 minnə vəzir Nikol Paşiniyan,Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə vıjniyə bə prezdent Araik Hartoniyanı ğəsəm harde mərasimədə iştirak bəkay.

Ermənistanı 1 minnə vəziri ofisi elanış kardə çı keşvəri 1 minnə vəzir Nikol Paşiniyan,Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə vıjniyə bə prezdent Araik Hartoniyanı ğəsəm harde mərasimədə iştirak bəkay.

Bə erməniyə rədyo zinə xəbon əsosi Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə vıjniyə prezdenti ğəsəm harde mərasim ğərore Ğərəbaği parlamenti məxsosə iclosi cəriyanədə mayə manqi 21 minnə ruji bərpo bıbo və bəjiyə sorətədə TV nışon doə bəbe.

Azərbaycan Respublika ki Ğərəbaği piyo de Ermənistan ciddiyə munağişəş heste ım vıjnımoni ğeyre ğanoni zındəy.

 

təğ

komment