iyul 03, 2020 11:22 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika de İroni sərhədə tojə ro soxtə bedə.

Azərbaycan Respublika ro əsoxtə şirkəti,ım məmləkəti Ostoro şəhriku bə İron İslam Respublika sərhəd qıləy tojə ro soxte bino kardeku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika ro əsoxtə şirkəti,ım məmləkəti Ostoro şəhriku bə İron İslam Respublika  sərhəd qıləy tojə ro soxte bino kardeku xəbəş do.

Bə Azərbaycan Respublika mediyaon nəğli əsosi telerədyo aqentəti elanış kardə Azərbaycan Respublika ro əsoxtə devlətiyə şirkəti zinə elanış kardə Ostoro şəhriku desbə İron İslam Respublika sərhəd tojə ro soxte hədəf,Bə İron İslam Respublika tərəf iyən bərəks maşinon rohətə şərayetəndə şe ome kardeye.

Bə ım şirkəti bərnamon əsosi ım cadə soxte əməliyat ımsornə sori bə oxo bərəse.

 

təğ

komment