Aug 06, 2020 15:51 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika bə Livani millət və devlət təsliyət mesaj

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə de Livanıjə şəhrvandon bə rəhmət şe mınosibəti bə Livani millət və bə rəhmət şə kəson ailon təsliyətış vote.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə de Livanıjə şəhrvandon bə rəhmət şe mınosibəti bə Livani millət və bə rəhmət şə kəson ailon təsliyətış vote.

Bə telerədyo zinə xəbon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə  Beyrutı tıpımoniku ıştə təəssıfi elan kardeədə ım hadisə nəticədə Livanıjə şəhrvandon bə rəhmət şe mınosibəti bə Livani millət və rəhmət şə kəson ailon səbəsəloməti dodə.

Im bəyonotdə yarəjəonru şifo arızo bə.

 

Tags