avq 13, 2020 08:28 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika və qıləy natə meydoni inkişaf doe bərnamə.

Azərbaycan Respublika devləti natə şirkət Socar Kaspi dıyoədə Ğərəbağ nomo bə natə meydoni fəaliyyəton inkişaf doeş ıştə bərnamədə ğərorış doə.

Azərbaycan Respublika devləti natə şirkət Socar Kaspi dıyoədə Ğərəbağ nomo bə natə meydoni fəaliyyəton inkişaf doeş ıştə bərnamədə ğərorış doə.

Bə Aran xəbon əsosi Ğərəbağ nomo bə natə meydoni inkişaf doe mərasimədə ki Azərbaycan Respublika prezdent İlham Əliyev həm huzurış hest bı elan bə ım natə meydoni inkişaf doe əməliyat de Norveçi Equinor şirkəti həmkoəti icra bəbe.

Ğərəbaği nomo bə natə meydoni inkişaf doe planədə ki çəy ehtiyaton cəmi 60 milyon ton hisob kardə bə,jıqo bə ğərol omən ta 6 qılə natə çolə və 3 qılə çolə həm qazi istihsal kardeyu kandə bıbo.

Əliyev ım mərasimədə votəşe:nəzədə hestımone ta miladi 2022 nə sori oxoyədə çı meydoniku nat və qaz istihsal i bino bıkəmon.

 

təğ

komment