sen 22, 2020 14:30 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika -Ermənistanı hərbiçion dave.

Azərbaycan Respublika və Ermənistanı hərbiçion dave Tuvuzı sərhədiyə məntəğədə bə 1 nəfəri kışte bois bedə.

Azərbaycan Respublika və Ermənistanı hərbiçion dave Tuvuzı sərhədiyə məntəğədə bə 1 nəfəri kışte bois bedə.

Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiə vəzorətxonə zinə qıləy bəyonotdə elanış karde Ermənistanı ğıvvon  ratə(kəmin) Tuvuzı sərhədiyə şəhrstani roədə bə  2 qılə məmləkəti hərbiçion dave bois be ki ım miyonədə Azərbaycan Respublika hərbiçi Elşən Məmedov kıştə bedə.

Im bəyonotdə oməy 2 qılə məmləkəti təmas xətonədə problemon şiddətin be nəticə bə Ermənistanı ehdəy.

 

təğ

komment