Oct 28, 2020 13:22 Asia/Tehran
  • Ermənistani de rəket bə Bərdə hucum

Azərbaycan Respublika prezdenti mışovir,Ermənistani bə Azərbaycan Respublika Bərdə şəhri zid rəketinə hucumi nəticədə 13 qılə ğeyre hərbiçi kıştə və yarəjə beku xəbəş doə.

Azərbaycan Respublika prezdenti mışovir,Ermənistani bə Azərbaycan Respublika Bərdə şəhri zid rəketinə hucumi nəticədə 13 qılə ğeyre hərbiçi kıştə və yarəjə beku xəbəş doə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Hikmət Haciyev qıləy tıvitterə mesajədə nıvıştedə: Ermənistanı ğıvvon zinə əsrə vaxti otəşbasti darışteədə de rəket Bərdə şəhrışon hədəf qətə ki nəticədə 3 nəfər ğeyre hərbiçi kıştə və 10 nəfər həm yarəjə bən.

 

 

Tags