noy 24, 2020 14:06 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə hoci İlham Əliyevi məhkəmə təşkil be.

Azərbaycan Respublika islam partiya rəisi muavin hoci ilham Əliyevi məhkəmə iclos Boku qonə cinayəton məhkəmədə bərpo be.

Azərbaycan Respublika islam partiya rəisi muavin hoci ilham Əliyevi məhkəmə iclos Boku qonə cinayəton məhkəmədə bərpo be.

Bə ğəfğaz həğiğəton nomo bə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi hoci İlham Əliyevi vəkil Cəvad Cəvadov ımruj votışe: Azərbaycan Respublika islam partiya rəisi məhkəmə iclos noyabri 23 nə ruji de hakim Faiğ Ğaniyevi rəisəti bastə bə kəybə peştədə bərpo be.

Im iclosədə hoci İlham Əliyevi vəkilon bə ım məşhurə azəriyə ruhani zid cəzo doə məhkəmə bə oxo rosne və bə çəy əvəz əy kədə həbs kardeşon tələb kardə ki bə çəy cismiyə şərayeti xoto bəyon bə.

 Məhkəmə hakim vəkilon ım tələbi rəd kardə və islam partiya muavini məhkəmə omə iclosışon bə dekabri 7 nə ruj ovıştınişone.