Jan 13, 2021 11:23 Asia/Tehran
  • Ğərəbaği canqədə Azərbaycan Respublika hərbiçion tələfati miğdor.

Azərbaycan Respublika hərbiçionku 2841 nəfər de Ermənistanı hərbiçion dave Ğərəbağədə kıştə bən.

Azərbaycan Respublika hərbiçionku 2841 nəfər de Ermənistanı hərbiçion dave Ğərəbağədə kıştə bən.

Bə Armen niyoz xəbəriyə sayti elanon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiə vəzorətxonə zinə elanış kardə ım daveədə 64 nəfər çı məmləkəti hərbiçionku həm qin bən və çəvon pəydo kardeyu təcəsus dəvomış heste.

 

Tags