Jan 27, 2021 13:37 Asia/Tehran
  • Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə prezdent bə ım məntəğə cuğrafiyaiyə istiğlali işarəş kardə.

Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə prezdent,sulhi roziyə sənədon imza karde bəpeştə ım məntəğə bə Azərbaycan Respublika əlavə be ğəbul bənin ni.

Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə prezdent,sulhi roziyə sənədon  imza karde bəpeştə ım məntəğə bə Azərbaycan Respublika əlavə be ğəbul bənin ni.

Bə Armen niyoz xəbon əsosi Araik Haritiyanan votışe:ım məntəğə vəziyəti əvəz karde və əy bə Azərbaycan Respublika əlavə karde sulh  roziyə sənədon imza karde bəpeştə ğeyre mumkine.

Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə prezdenti votışe:beynəlxalğə səviyədə ım məntəğə istiğlali bə rəsmiyət zıneyu bə mubarizəon dəvom bədoy.

 

 

Tags