Mar 02, 2021 13:34 Asia/Tehran
  • İron həmmişə Azərbaycan Respublika milləti kənoədə bə.

Azərbaycan Respublika ,İronədə bıə səfir rəbi 17 iclosədə işarəş karde İron həmmişə Azərbaycan Respublika milləti kənoədə bə.

Azərbaycan Respublika ,İronədə bıə səfir  rəbi 17 iclosədə işarəş karde İron həmmişə Azərbaycan Respublika milləti kənoədə bə.

Bə İRNA xəbon əsosi Bunyad Huseynov zinə “rəbi 17 bəpeə votımon” nomo bıə iclosədə ki Ğom şəhrədə bərpo be votışe: İron İslam Respublika həmmişə Azərbaycan Respublika milləti kənoədə bə və əlavəş karde Azərbaycan Respublika millət və devlət heç vaxt İroni millət və devləti koməkon yoddəşon bekardə ni və benibəkan.

Bunyad Huseyov “rəbi 17” ehandımonədə bə İslami inğilabi yolə rəhbəri həzrət Ayətullah Xamenei  bəyonoton işarəş karde və votışe: rəhbəri qohərinə bəyonoton bə Azərbaycan Respublika milləti qıləy çokə idi be ki ım məsələ hevojə səviyədə ım məmləkətdə pevılo iyən diğğət mərkəzdə ğərorış qəte.

 

 

Tags