Mar 04, 2021 14:01 Asia/Tehran
  • Pakistanı hərbiyə heyəti bə Boku rəsmiyə səfər.

Pakistanı yolə hərbiyə rəsmi şəxsonku qıləy heyət bə Azərbaycan Respublika paytəxt Boku daxil bə.

Pakistanı yolə hərbiyə rəsmi şəxsonku qıləy heyət bə Azərbaycan Respublika paytəxt Boku daxil bə.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiə vəzorətxonə elanış kardə Pakistanı hərbiyə heyət de ım məmləkəti silahinə ğıvvon mıştərəkə ğərorqo rəis qeneral mayor Nadim Daza səvonəti ım rəsmiyə səfərədə ki dəvardə rujiku bino bə desbə martə manqi 6 nə ruji dəbəkəşe , de Boku rəsmi şəxson vindımon dəbəvonen.

 

 

Tags