May 06, 2021 12:26 Asia/Tehran
  • Ğədrə şəvi mərasim Azərbaycan Respublikaədə bərpo be.

Ğədrə şəvi 3 minnə şəvi mənəviyə mərasim de vəliye fəğih Azərbaycan Respublikaədə bıə nımayəndə huccətul islam vəlmuslimin Ocağnejadı moizə bərpo be.

Ğədrə şəvi 3 minnə şəvi mənəviyə mərasim de vəliye fəğih Azərbaycan Respublikaədə bıə nımayəndə huccətul islam vəlmuslimin Ocağnejadı moizə bərpo be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi mubarəkə rəməzanə manqi 23 nə əhyoə şəvi mərasim  bə səhiyə protokolon əməl karde xoto Boku şəhrədə virtoal aləmədə bərpo be.

Im mərasim kərimə ğıroni təlovət karde , coşəne kəbir dıvo, iyən de Həzrət Əli(ə) şəhodəti mınosibəti  əzadariyə mərasimon iyən moizə  bərpo və Azərbaycan Respublika susyal şəbəkonədə nəşr be.

 

 

Tags