Jul 29, 2021 12:13 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə bə korona mıbtəlo bə kəson ədəd ve rost bə.

Azərbaycan Respublikaədə de korona mubarizə bardeyu milliyə ğərorqoh elanış kardə dəvardə 24 saatdə 750 nəfər ım məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bən.

Azərbaycan Respublikaədə de korona mubarizə bardeyu milliyə ğərorqoh elanış kardə dəvardə 24 saatdə 750 nəfər ım məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bən.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika məmləkətdə de korona mubarizə bardeyu milliyə ğərorqoh rəisi işarəş karde  elan bə rəğəm dəvardə çan rujədə təğribən 200 nəfər bə və əlovəş karde Azərbaycan Respublikaədə bə korona mıbtəlo bə kəson dəvardə 3 ruji nisbətədə 3 bərobər bə.

 

 

Tags