Jul 31, 2021 14:16 Asia/Tehran
  • Ermənistan de Azərbaycan Respublika votımon dəvoneyu hozzıye.

Ermənistanı 1 minnə vəzir, İrəvani hozzı mandeku de Azərbaycan Respublika votımon dəvomeku xəbəş doə.

Ermənistanı 1 minnə vəzir, İrəvani hozzı mandeku de Azərbaycan Respublika votımon dəvomeku xəbəş doə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Nikol Paşiniyan Ermənistanı 1 minnə vəzirəti səvon, Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Boku problem icod bıkə hərəkətonku tənğidış kardə və votəşe:Azərbaycan Respublika desbə ısət bə Avropa əmniyyət və həmkoəti təşkilati Minsk qrupi dəvəti Ğərəbaği munağişə həl kardeyu cəvobış doə ni.

 

Tags