Sep 19, 2021 13:49 Asia/Tehran
  • Musəvi de Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavini vindımonış dəvoni.

İroni Bokuədə bə səfir de Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin Qoros-Ğafan ro vəziyyəti barədə vindımon və votımonış dəvoni.

İroni Bokuədə bə səfir de Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin Qoros-Ğafan ro vəziyyəti barədə vindımon və votımonış dəvoni.

Bə telerədyo aqentəti zinə xəbon əsosi  İroni, Azərbaycan Respublikaədə bə səfir sed Əbbas Musəvi de Şahin Mıstəfayevi təşkil doə vindımonədə ro nəğliyat iyən məntəğə tojə şərayet,Azərbaycan Respublika və Ermənistanı miyonədə sərhədiyə vəziyyəti həxədə sıxan karde  2 tərəfi coqlə işarə kardə məsəlonku bə.

 

Tags