Sep 21, 2021 10:47 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Azərbaycan Respublika hərbiyə təyyarəon İstanbulədə məşğışon dəvoni.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika həvoiyə ğıvvə hərbiyə təyyarəon, veyə həmohənqətion xoto İstanbulı Bosfor tanqi osmonədə hərbiyə təlim məşğışon dəvoni.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika həvoiyə ğıvvə hərbiyə təyyarəon, veyə həmohənqətion xoto İstanbulı Bosfor tanqi osmonədə hərbiyə təlim məşğışon dəvoni.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika və Tırkiyə həvoiyə manevr, İstanbulədə Aviyasiya festivali obe nezə rujonədə bərpo bə.

 

 

Tags