Oct 02, 2021 13:18 Asia/Tehran
  • Bə İroni səforətxonə be ehtroməti karde bəpeştə İroni səforətxonə şiddətinə etiraz

İroni, Azərbaycan Respublikaədə bə səfir, bə İroni səforətxonə hucum kardə kəson məsələ təğib iyən məhkum karde işarəş karde.

İroni, Azərbaycan Respublikaədə bə səfir, bə İroni səforətxonə hucum kardə kəson məsələ təğib iyən məhkum karde işarəş karde.

İroni, Azərbaycan Respublikaədə bıə səfir sed Əbbas Musəvi cımə ruji de iRNA təşkil doə votımonədə elanış karde i dastə bə İron İslam Respublika səforətxonə hucum və be ehtroməti karde bəpeştə, şiddətinə etirazon və rəsmiyə təğibonədə , Azərbaycan Respublika diplamatikə polis və daxiliyə koon vəzorətxonə bə İron İslam Respublika səforətxonə  be ehtıroməti əkonku 4 nəfəri dastqir kardən.

 

Tags