Oct 15, 2021 14:32 Asia/Tehran
  • Boku: de İrəvan rabitə bərpo kardeyu hozzımon.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir de Ermənistan rabitə bərpo kardeyu Boku hozzı mandeku xəbəş do.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir  de Ermənistan rabitə bərpo kardeyu Boku hozzı mandeku xəbəş do.

Bə Azərtac aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ceyhon Bayramov ki MDİ  məmləkəton iclosədə  ıştə erməniyə həm məğami mehmondo be  de Rusiyə 3 cəhətə bəyonoti komilə icraş tələb karde və votışe:Boku hozzıy bə beynəlxalğə ğanonon ehtırom noe əsosi xususi bə hakimiyyət həxi, ərazi təmamiyyət və  marziyə hərimi danırışte əsosi de Ermənistan ıştə rabitə bərpo bıkə.

 

Tags