Oct 17, 2021 11:25 Asia/Tehran
  • Ermənistan və Azərbaycan Respublika  mıştərəkə marzədə problem.

Ermənistan, Azərbaycan Respublika marziyə ğıvvon bə milləti mol iyən vəsilon tərəf qullə ğande və ziyan je mıttəhəm kardedə.

Ermənistan, Azərbaycan Respublika marziyə ğıvvon bə milləti mol iyən vəsilon tərəf qullə ğande və ziyan je mıttəhəm kardedə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Ermənistanı mudafiə vəzorətxonə zinə elanış kardə Azərbaycan Respublika Nəxçivonədə bıə silahinə ğıvvon Ararat məntəğədə bə Yerasx di iyən posti tərəf qulləşon ğandə.

Ermənistanədə bə hərbiyə mənbəon votəyon əsosi Azərbaycan Respublika hərbiçion hucum tələfatış bə ni.

 

Tags