Oct 19, 2021 10:50 Asia/Tehran
  • Xodaafərin pardi həxədə İlham Əliyevi pesoxtə bə sıxanon.

Azərbaycan Respublika prezdent, Xodaafərinı tarixiyə pardi nomi səhv tələfuz kardeədə iddaş karde ım pard çı məmləkətiye.

Azərbaycan Respublika prezdent, Xodaafərinı tarixiyə pardi nomi səhv tələfuz kardeədə iddaş karde ım pard çı məmləkətiye.

Bə Yenimusavat rujnamə xəbon əsosi İlham Əliyev bə Cəbrail şəhrstan səfər karde cəriyanədə iddaş karde Xodaafərinı pard çı məmləkəti milləti tarixiyə sərvəte və Azərbaycan Respublika milləti hoşin be nışonəy.

Azərbaycan Respublika prezdent bə səhvi roş do və bə Xodaafərin Xodafərin votışe.

Və ım qıləy holədəy ki İlham Əliyev nako Xodaafərinı tarixiyə pardış Azərbaycan Respublika və İroni miyonədə dustiyəti marzış nom noə be.

əmmo dəvardə rujonədə sionist rejimi lobbion təziği jiyədə bə İroni zid ıştə be əsosə ittihamon tikror kardedə.

Xodaafərinı tarixiyə pard ki Ərəsı ru piyoy qıləy forsiyə nomış heste və mıştərəkə sorətədə çı İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublikay.

 

Tags