Oct 20, 2021 13:51 Asia/Tehran
  • Tırkiyə Azərbaycan Respublikaku qaz idxal kardedə.

Tırkiyə ruj bə ruj bə enerji veyə ehtiyocon təmin kardeyu təbiiyə qazi idxal kardeyu de Azərbaycan Respublika roziyə sənədonış imza kardə.

Tırkiyə ruj bə ruj bə enerji veyə ehtiyocon təmin kardeyu təbiiyə qazi idxal kardeyu de Azərbaycan Respublika roziyə sənədonış imza kardə.

Bə İRNA 3 şanbə rujnə xəbon əsosi bə ım roziyəti əsosi Azərbaycan Respublika 11 milyard kvadrat təbiiyə qazi 3 sori mıddətdə bə Tırkiyə bıvğande.

Im qaz desbə 2024 nə sori oxo Boku_Tiblis-Ərzromı xəttiku ki de cənubi ğəfğaz xətti məşhure təmin bəbe.

Dəvardə soronədə Ankara və Boku miyonədə enerji baxşədə həmkoətion ve inkişafış bə və qazi ovıştıneyu çandə qılə xət bərpo və bə bəhrə rəsə.

 

Tags