Oct 25, 2021 14:31 Asia/Tehran
  • Ərdoğan bə Azərbaycan Respublika səfər bəkarde.

Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan maştə bə Boku səfər bəkarde.

Bə İrna raporti əsos, Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğani qıle holədə bə Azərbaycan Respublika səfər bəkarde ki çimi bənav ımsor 2 kərə bə ın kişvər səfər kardəş be.

In səfəri detalon barədə hələ hiç xəbə muntəşir bə ni.

Co tərəf xəbə omə ki Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev həm Noyabri 12 bə İstanbul səfər bəkarde.

Ğərəboği tojə muharibədə Tırkiyə iştirok iyən anədə bə Azərbaycan Respublika hərbi koməkon bois bıə ki ısət Ankara-Boku miyono əloğəon vey hevuj bıbu.

 

Tags