Oct 26, 2021 14:25 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika Tehronədə tojə səfir ıştə etımodnoməş bə İron islam Respublika prezdenti təğdimış karde.

Azərbaycan Respublika, Tehronədə tojə səfir ıştə etımodnoməş bə İron İslam Respublika prezdenti təğdimış karde.

Azərbaycan Respublika, Tehronədə tojə səfir ıştə etımodnoməş bə İron İslam Respublika prezdenti təğdimış karde.

Bə prezdenti məlumatərosnə mərkəzi xəbon əsosi Azərbaycan Respublika Tehronədə bıə səfir Əli Əlizadə ıştə etımodnoməş bə İron İslam Respublika prezdent sed İbrahim Rəisi təğdimış karde.

 

 

Tags