Oct 27, 2021 09:27 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika prezdenti iddaon dəvom

Azərbaycan Respublika prezdent ijən Ermənistanış de canq, təhdidış karde.

Azərbaycan Respublika prezdent ijən Ermənistanış de canq, təhdidış karde.

Bə Azərtac rəsmiyə aqentəti xəbon əsosi İlham Əliyev bə Ğobadli səfər karde cəriyanədə votışe: canq ım məmləkət və Ermənistanı miyonədə orəxəy əmmo İrəvan Boku bə canq karde məcbur kardedə.

Əliyevi əlovəş karde Azərbaycan Respublika nako nışonış doə har qılə siyasi və ixtisadiyə  təcavızi vədə bəmande.

Əliyev Boku və İrəvani miyonədə canqi ğət be həxədə iddaş karde əqər Ermənistan, Azərbaycan Respublika əraziku bə domo okıriye tarixi təin bıkə ım məmləkət canqi ğət kardeyu hozzıy.

 

Tags