Nov 23, 2021 11:32 Asia/Tehran
  • Ermənistanı qıləy hərbiçi kıştə bə.

Ermənistanı mudafiə vəzir sərhəddiyə xətonədə Azərbaycan Respublika ğıvvon qullə ğande cəriyanədə qıləy hərbiçi kışteku xəbəş doə.

Ermənistanı mudafiə vəzir sərhəddiyə xətonədə Azərbaycan Respublika ğıvvon qullə ğande cəriyanədə qıləy hərbiçi kışteku xəbəş doə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Ermənistanı mudafiə vəzorətxonə zinə şanqo bə Tehroni vaxti əsosi elanış karde ki Ermənistan və Azərbaycan Respublika marzədə qullə ğande cəriyanədə ki Qeğarkonik ostanədə təşkil bə, Ermənistanı qıləy hərbiçi kıştə bə.

Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir desbə ısət ım idda vədə heç qılə reaksiyaş nışon doə ni.

 

Tags