Nov 24, 2021 11:39 Asia/Tehran
  • Rusiyə,Azərbaycan Respublika və Ermənistanı yolon Suçiədə vindımon bəkan.

Rusiyə, Azərbaycan Respublika və Ermənistanı yolon Soçiədə de iyandı vindımon dəbəvonen.

Rusiyə, Azərbaycan Respublika və Ermənistanı yolon Soçiədə de iyandı vindımon dəbəvonen.

Bə təsnim aqentəti xəbon əsosi Kremel elanış kardə ki Veladimir Potin , Nikol Paşiniyan və İlham Əliyev cumə noyabri 26 nə ruji Soçiədə vindımon dəbəvonen.

Im vindımonədə tərəfon, Ğərəbaği otəşbasti sazışi icra prosesi, cənubi Ğəfğaz məntəğə əmniyyət və oroməti təmin kardeyu bə vəy omə rujon tədbiron iyən  roon və caddəon qir və problemon həl karde və ixtisadi və ticariyə həmkoətion təhlil bəkan.

 

Tags