Nov 25, 2021 14:59 Asia/Tehran
  • İroni prezident bə Tırkəməniston səfər bəkarde.

EKO nomo reqional iğtisodi həmkarəti təşkiloti iclosədə iştirokiro İroni prezident bə Tırkəməniston səfər bəkarde iyən bə Aşğabad bəşe.

Bə İRİB raporti əsos, EKO nomo reqional iğtisodi həmkarəti təşkiloti iclosədə iştirokiro ki omə haftə şəmbə rujiku bino bıdə İroni prezident bə Tırkəməniston səfər bəkarde iyən bə Aşğabad bəşe.

EKO nomo reqional iğtisodi həmkarəti təşkilot qıləy reqional təşkilote ki 1985-ə sorədə Pakiston iyən İroni tərəfo və de mədəni, texniki iyən iğtisodi hədəfi uzv bıə kişvəron miyono təsis bıə.

İron, Pakiston,Tırkiyə, Əfğaniston, Azərbaycan Respublika, Ğəzaxiston, Ğerğiziston, Tacikiston, Tırkəməniston iyən Uzbəkiston çı EKO nomo reqional iğtisodi həmkarəti təşkiloti uzv bıə kişvəronin.