Nov 28, 2021 13:12 Asia/Tehran
  • Əli Kərimli:Soçi sazışi imza kardeyədə Zənqəzur dəhlizi ko bə oxo rəsə.

Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə partiya rəisi votışe: Rusiyə və Ermənistan və Azərbaycan Respublika yolon miyonədə Soçi roziyəti sənədi imza kardeyədə Zənqəzurı dəhlizi ko bə oxo rəsə.

Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə partiya rəisi votışe: Rusiyə və Ermənistan və Azərbaycan Respublika yolon miyonədə Soçi roziyə sənədi imza kardeədə Zənqəzurı dəhlizi ko bə oxo rəsə.

Əli Kərimli de Azərbaycani saati nomo bə kanali votımonədə votışe: Soçi roziyəti 2020 nə sori noyabri 10 və 2021 minnə sori yanvari 11 minnə rujon bəyonoti pandon təsdiğ be və əy Azərbaycan Respublikayu muvəfəğ zıne səhih ni.

Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə partiya rəisi əlovəş karde İlham Əliyev Ermənistani əraziku bə Nəxçivon Zənqəzuri soxte  şuaro ki çan manq ictimaiyyətdə bə fikonış dəy məşğul kardə be və fəribkarətiş karde bə domo okıriyəy və Soçi iclosədə hətta 1 kərə həm Zənqəzurı dəhliziku qəpış nıjə.

 

Tags