Nov 29, 2021 11:00 Asia/Tehran
  • İroni de Tırkmənistan və Azərbaycan Respublika 2 milyard kvadrat qazi svop

İroni nat vəziri votışe: qazi svop kardeyu 3 tərəfə roziyəti əsosi İron ha sor bə 1.5 desbə 2 milyard kvadrat qaz Tırkmənistano, Sırəxsı məntəğədə təhvil bəstəy və ostoroku bə Azərbaycan Respublika təhvil bədoy.

İroni nat vəziri votışe: qazi svop kardeyu 3 tərəfə roziyəti əsosi İron ha sor bə 1.5 desbə 2 milyard kvadrat qaz Tırkmənistano, Sırəxsı məntəğədə təhvil bəstəy və ostoroku bə Azərbaycan Respublika təhvil bədoy.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi İroni nat vəzir Cəvad Oci, Tırkmənistan, İron və Azərbaycan Respublika miyonədə qazi tranzit kardeyu 3 tərəfə muğavilə imza karde bəpeştə əlovəş karde ım muğavilədə enerji mınosibəton de Tırkmənistan və Azərbaycan Respublika bərğəror bə.

 

 

Tags