Nov 30, 2021 11:46 Asia/Tehran
  • Tacikstan,Tırkiyə və Azərbaycan Respublika prezdenton vindımon.

Tacikstanı prezdent , ixtisadiyə həmkoəti təşkilati yolon 15 minnə iclosi kənoədə cu bə cu de Tırkiyə və Azərbaycan Respublika yolon vindımon və 2 tərəfə məsəlon barədə votımonışon dəvoniyə.

Tacikstanı prezdent ,  ixtisadiyə həmkoəti təşkilati yolon 15 minnə iclosi kənoədə  cu bə cu de Tırkiyə və Azərbaycan Respublika yolon vindımon və 2 tərəfə məsəlon barədə votımonışon dəvoniyə.

Bə fars aqentəti xəbon əsosi Tacikstanı prezdent İmaməli Rəhman və Tırkiyə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğani vindımonədə tərəfon 2 qılə məmləkəti miyonədə hevojə səthədə bə həmkoətion, beynəlxalğ iyən məntəğə ictimaiyyətiyə vəziyyəti diğğətışon doə və çəvon həxədə muzakirəşon dəvoniyə.

Rəhman beynəlxalğə səthədə Tacikstanış Tırkiyə muhimmə  şərikış zınə.

 

Tags