Dec 01, 2021 09:50 Asia/Tehran
  • İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot ,Azərbaycan Respublika sərhəddiyə vertəliyoti suğuti nəticədə bə rəhmət şə kəson ailəon matəmədə ıştənış şərik zınə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot ,Azərbaycan Respublika sərhəddiyə vertəliyoti suğuti nəticədə bə rəhmət şə kəson ailəon matəmədə ıştənış şərik zınə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot ,Azərbaycan Respublika sərhəddiyə vertəliyoti suğuti nəticədə bə rəhmət şə kəson ailəon matəmədə ıştənış şərik zınə.

Bə xarici koon vəzorətxonə məlumatərosnə mərkəzi elani əsosi İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Səid Xətibzadə zinə Azərbaycan Respublika sərhəddiyə ğıvvon vertəliyoti suğut karde bəpeştə çı hadisəku ve nığıl ıştə təəssıfi elan kardeədə ki bə 15 qılə sərneşini bə rəhmət şe bois bə, bə Azərbaycan Respublika devlət və millət təsliyətış vote və ım norohət bıkə hadisə rəhmət şə kəson ailəon matəmədə ıştənış şərik zınə.

Im hadisə nəticədə ki Boku şimal şərğ Xizi məntəğə Ğara Heybət həvoiyə meydonədə təşkil bə, sərhəddiyə ğıvvon 2 qılə zabitonku həm yarəjə bən.

 

Tags