Dec 02, 2021 11:45 Asia/Tehran
  • İroni Bokuədə bıə səfir bə sionist rejimi mudaxilə koon cəvobış do.

İron İslam Respublika, Azərbaycan Respublikaədə bıə səfir, sionist rejimi Bokuədə bıə səfiri mudaxilə bıkə iddaon və sıxanon vədə reaksiyaş nışon do.

İron İslam Respublika, Azərbaycan Respublikaədə bıə səfir, sionist rejimi Bokuədə bıə səfiri mudaxilə bıkə iddaon və sıxanon vədə reaksiyaş nışon do.

Bə İRANPRESS aqentəti xəbon əsosi sed Əbbas Musəvi nıvıştışe: calib ıme ki İron çı ğeyre ğanoni iyən pesoxtə bə rejimi  səfiri zehni həmmə baxşış pur kardə.

 Və ha frsətdə ıştə pisixiyə noxəşəti bəyon kardeyu bəhrə bardedə.

Ə şəm(şom) ki əv bəvoşış kardə sionist rejimi tərəfo ha ruj Fələstinıjon jimoni şomi okışteədə bərobəre.

Sionist rejimi Bokuədə bıə səfir Curc Dik qıləy mudaxilə bıkə iyən fəribkarə tıvitdə votəşe: nıtarsə İronıjon yod karde xoto Hanoka İddə şomış bəvoş kardə.